Priser

Här finner du priser på våra olika medlemskap.

Vi erbjuder er flera olika variationer på betalningstid och betalningssätt

Glöm inte att skriv ert namn och vad ni köper när ni gör en inbetalning via Swish. Sänd även via e-mail/kontakta oss, era kontaktuppgifter och tele.nr.

Vid tecknande av autogiro (endast årskort/halvårskort) tillkommer en engångskostnad på 250 kr för uppstart. Autogiro löper på automatiskt efter bindningstidens utgång.
Vid autogiro är uppsägningstiden en månad, uppsägning kan ske när som helst efter avtalad bindningstid.

Gym

Kr / månad

Kr / period

12 mån / Årskort 259 (autogiro, rullar på automatiskt) 3108
6 mån / Halvårskort 279 (autogiro, rullar på automatiskt) 1674
3 mån / Kvartalskort 897
1 mån / Månadskort 350

Gruppträning – endast medlemmar gym

 kr / period

Fritt Fritt

Ungdom/Student Gym

Kr / månad

Kr / period

12 mån / Årskort 179 (autogiro) 2148
6 mån / Halvårskort 199 (autogiro) 1194
3 mån / Kvartalskort 657
1 mån / Månadskort 350

Träning mellan 05.30 – 15.00 Träning på alla träningstider

Senior Gym (från 65 år)

Kr / månad

Kr / period

Kr / månad

Kr / period

12 mån / Årskort 179 (autogiro) 2148 210 (autogiro) 2520
6 mån / Halvårskort 199 (autogiro) 1194 230 (autogiro) 1380
3 mån / Kvartalskort 657 750
1 mån / Månadskort 350 350

Engångsträning / gym

Kr / tillfälle

Kr / period

1 tillfälle per dag 125 125

Medlemsavgift/Tagg för inpassering

Kr / tagg

Kr / tagg

Medlemsavgift/tagg 100 100