Trivselregler

Hjälp oss att skapa en trevlig träningsmiljö! Vi vill att alla ska trivas på HFS GYM och därför visar vi respekt för alla som tränar.

Medlemskap

Medlemskapet är personligt och får inte användas av någon annan än medlemmen själv. Vid missbruk kommer medlemmen att stängas av.

Ansvar

All träning sker på eget ansvar. Varje medlem ansvarar själv för att det egna egna hälsotillstånd är sådant att de utan risk för sig själv eller andra kan deltaga i aktiviteter på HFS GYM.

Kläder och ljud

Det är inte tillåtet att träna med bar överkropp eller barfota, att skrika eller stöna under träning.

Vikter

Vi tolererar inte att vikter släpps/slängs på ett sätt så att det skadar utrustningen eller stör andra medlemmar. Återkommande tillsägelse är grund för avstängning.

Utrustning på rätt plats

Utrustning och hjälpmedel skall städas/plockas undan och läggas på plats allteftersom träningen fortskrider.

Ungdomar från 15 år

Barn och ungdomar under 15 år får inte träna på HFS GYM. Ungdomar som fyllt 15 år får endast träna i sällskap med målsman. Ungdomar mellan 16-17 år får träna under förutsättning att vårdnadshavare godkänt giltigt medlemsavtal. Endast bokade träningstider med skolungdomar under 16 år är tillåtna enligt avtal med ex. skola.

Regler och anvisningar

Medlemmar skall alltid följa de förhållningsregler som gäller på HFS GYM samt följa de anvisningar som finns. Vid missbruk kommer medlemmen att stängas av.

Nödutgång

Nödutgångarna måste kunna användas vid nödfall och får därför inte blockeras.

Antidoping

Det är förbjudet att dricka alkohol, vara påverkad av alkohol, bruka droger eller andra substanser som exempelvis syntetiska steroider, testosteron, tillväxthormon och kemiska substanser. Medlemmen ska också avstå från all medverkan till att annan person befattar sig med, använder sådan metod eller intar sådan substans. Vid missbruk kommer medlemmen att stängas av.

Överträdelse

Överträdelse av trivsel/ordningsreglerna eller personalens anvisningar kommer medföra en varning och eventuellt avstängning från HFS GYM.