Antidoping

HFS GYM arbetar med antidoping i Örebro län, vi kommer att utföra kontinuerliga kontroller och jobba för en ren och trivsam träningsmiljö för alla medlemmar.

 

Ett antidoping-avtal skrivs med alla medlemmar, ett medlemskap kräver att ni accepterar nedanstående avtalstext.

 

Medlemmens skyldigheter

Medlemmen ska avstå från all befattning, användande av metoder och intag av substanser som finns angivna i The Prohibited List, International Standard enligt World Anti-Doping Code (WADA:s officiella dopningslista), exempelvis syntetiska steroider, testosteron och dess derivat, tillväxthormon och kemiska substanser som ökar frigörelsen av testosteron och dess derivat eller tillväxthormon.

Medlemmen ska också avstå från all medverkan till att annan person befattar sig med, använder sådan metod eller intar sådan substans.

 

Påföljder

Vid eventuell misstanke om doping enligt ovannämnda kan medlem anmoda att göra ett dopingtest och jag förbinder mig då genom detta avtal att göra det. Jag är medveten om att ett positivt provresultat där medlem som bryter mot Narkotikastrafflagen (1968:64), lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel eller mot någon av ovan nämnda skyldigheter kommer att uteslutas med en omedelbar avstängning i minst 24 månader från HFS GYM, samt att medlemmen kommer av Hällefors träning ABs styrelse åläggas ett vite om 10 000 sek samt att bekosta provtagningens alla omkostnader.

Vitet avser dels avtalsbrott, men också för skada av HFS GYM goodwill och förtroende som entreprenör mot övriga medlemmar och medborgare.

Hällefors träning AB förbehåller sig rätten att även lämna över information till polismyndigheten eller annan myndighet/organisation som jobbar mot användande av otillåtna substanser/hormoner enligt ovan.