Försäkringar

HFS GYM ombesörjer inga försäkringar vid skada eller andra olyckor. Inte heller ansvarar HFS GYM för stölder eller skadegörelse på egen eller annans egendom.

Varje medlem/gäst ansvarar själv för att deras hälsotillstånd är sådant att de utan risk för sig själv eller andra kan deltaga i aktiviteter på HFS GYM.

 

HFS GYM rekommenderar att ni ser över er försäkring mot olycksfall och stöld/skadegörelse.