HFS GYM

 

 

VIKTIG INFO!

Vi uppmanar alla att vara noga med handhygien i dessa tider samt att ni som vanligt är noga med att rengöra maskiner / bänk / matta efter dig!

Vi följer råd från folkhälsomyndigheten. Smittämnen fastnar lätt på händer. De sprids vidare när du tar någon i hand. Tvätta därför händerna ofta med tvål och varmt vatten, minst 20 sekunder.

• Tvätta alltid händerna när du kommer hem eller när du kommer till ditt arbete efter att ha varit ute, före måltid, vid mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.

• När du hostar och nyser sprids små, små droppar som innehåller smittämnen. Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer. Släng alltid pappersnäsduken i en papperskorg och tvätta händerna.

• Undvik att röra ögon, näsa och mun

• Smitta sprids genom slemhinnor i ögon, näsa och mun. En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ögon, näsa och mun.

• Stanna hemma när du är sjuk! På så sätt undviker du att smitta människor på gymmet, ditt arbete eller där du är nära andra.

• Om tvål och vatten inte finns tillgängligt, kan man använda handsprit med minst 60 % alkohol. Tvätta alltid händerna med tvål och vatten om händerna är synligt smutsiga.

Tack för att ni tog er tid att läsa!

NY DELÄGARE – HFS gym

Hej alla medlemmar,

från 6 maj 2019  får HFS gym en ny delägare och föreståndare – Bea Granfeldt.

Samtidigt tackar Stefan för sig och lämnar över stafettpinnen till Bea som tar över all praktisk verksamhet och vidare utveckling.

Ni känner Bea som den massör och PT som rört sig på gymmet.

Vi hälsar Bea mycket välkommen och ser fram i mot en bra vår och träningsrik sommar.

Väl mött
/Peter & Beatrice